PRODUKTY CM
Antysmogowe środki
ochrony dróg oddechowych
WSKAŹNIKI
Co wdychamy ze smogiem ?
ZAGROŻENIA
Nasz organizm a SMOG...
FAQ
Słowniczek pojęć

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska (wodę, glebę). Zanieczyszczenia powietrza, przed którym chronią maski z filtrem FFP3, FFP2 i FFP1, są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich, gdyż są mobilne i na dużych obszarach mogą skazić praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są:

 • Uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności
 • Przemysł energetyczny
 • Przemysł transportowy
 • Źródła naturalne (największe źródło – wybuchy wulkanów, wietrzenie chemiczne skał, pożary lasów i stepów, wyładowania atmosferyczne, pył kosmiczny, procesy biologiczne)
JAK SIĘ CHRONIMY?

Maski antysmogowe - maski z filtrem FFP3, FFP2, FFP1

Najskuteczniejszą metodą ochrony osobistej dróg oddechowych jest stosowanie odpowiednio dobranej maski z filtrem FFP2, FFP1 lub FFP3, której zadaniem jest filtracja wdychanego powietrza. W zależności od rodzaju zagrożenia należy stosować modele filtrujące prostej konstrukcji lub z węglem aktywowanym zatrzymującym lotne związki węglowodorów aromatycznych. Ze względu na różnorodność zanieczyszczeń występujących jednocześnie w powietrzu zalecane są maski antysmogowe z węglem aktywowanym.

Warto zaznaczyć, że skutecznej ochronie przed pyłami oraz tlenkami siarki, węgla i azotu służą już półmaski – modele, które zasłaniają jedynie część twarzy, dzięki czemu są wygodnie noszone. Maska z filtrem FFP2 sprawdza się w miejscach, w których graniczna wartość zanieczyszczeń nie została przekroczona ponad dziesięciokrotnie. W przypadku najmniej skażonych przestrzeni przyda się półmaska FFP1, a w najbardziej zanieczyszczonym środowisku niezbędna będzie maska z filtrem FFP3 – efektywna przeciw pyłom PM2,5 i PM10, których stężenie w powietrzu dochodzi do 3000% normy.

SMOG W POLSCE

W Polsce najczęstszą odmianą smogu jest smog siarkowy (zwany londyńskim lub kwaśnym), występujący głównie w Krakowie i niektórych miastach Górnego Śląska. Okresem sprzyjającym pojawieniu się tego zjawiska jest okres zimowy, w którego trakcie następuje zwiększona emisja zanieczyszczeń w postaci dwutlenku siarki, dwutlenku węgla, tlenków azotu, sadzy oraz trudno opadających pyłów PM (particulate matter = pyły zawieszone). Jest to wynikiem spalania paliw stałych, takich jak węgiel kamienny czy drewno, w kiepskiej jakości piecach domowych. Zwiększona ilość zanieczyszczeń stanowi także efekt spalania paliw płynnych, na przykład ropy naftowej i jej pochodnych w silnikach wysokoprężnych (diesel) pojazdów niewyposażonych w filtry cząstek stałych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł antropogenicznych (powstałych na skutek działalności człowieka lub przy jego udziale) uzyskuje się w wyniku:

 • Wzbogacania paliw (np. odsiarczanie węgla)
 • Zmiany stosowanych surowców (np. spalania paliw o wyższej jakości w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych, co zapobiega tworzeniu się smogu)
 • Zmiany procesów technologicznych i ich hermetyzacji
 • Oczyszczania gazów wylotowych (m.in. odpylania i odsiarczania spalin)
 • Utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych
 • Wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii (np. energii słonecznej czy wiatrowej)

Jakie są skutki wdychania smogu?

Wdychanie zanieczyszczonego powietrza może nie być zauważane od razu. Skutki często pojawiają się dopiero po latach i objawiają się dolegliwościami ze strony układu oddechowego, a także układu krążenia. Szczególnie narażone mogą być osoby, które mają obecnie choroby związane z układem oddechowym, mają astmę lub są alergikami. Zagrożone są też kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze. Regularne wdychanie smogu może prowadzić do nasilenia się objawów choroby płuc, a także wywołać dodatkowe dolegliwości, w tym między innymi:

 • chroniczny kaszel,
 • niewydolność płuc,
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli,
 • nowotwór płuc,
 • zaburzenie krążenia,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • niewydolność serca,
 • wylewy.

Długofalowa styczność ze smogiem może prowadzić też do skrócenia długości życia i ogólnego osłabienia organizmu. To zaledwie kilka ze skutków wdychania zanieczyszczonego powietrza. Smog wyjątkowo odczuwany jest w okresie od września do kwietnia, kiedy to w domach wytwarza się jeszcze więcej dwutlenku węgla poprzez ogrzewanie. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań, najlepiej jest korzystać z maski z filtrem FFP3, FFP2 lub FFP1.

Maski antysmogowe są szczególnie zalecane osobom mieszkającym na południu kraju. Maska z filtrem FFP3 jest najefektywniejsza i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo, jednak osoby przebywające w średnio zanieczyszczonych miastach i na ich obrzeżach mogą wybrać maski z filtrem FFP2. Cena produktów jest niewielka, a pozwala skutecznie zapobiegać skutkom wdychania smogu. Maska z filtrem FFP2 to najbardziej uniwersalny wybór, jeżeli nie wiadomo, jaki panuje stopień zanieczyszczenia.