Filtrujące Półmaski Ochronne FFP2 a KN95

MASKI, MASECZKI, PÓŁMASKI – CO WARTO WIEDZIEĆ?

maseczki kolaż

W związku z panującą pandemią COVID-19 na rynku europejskim pojawiło się bardzo dużo różnego rodzaju półmasek, masek, maseczek. Część z nich to środki ochrony indywidualnej, inne to produkty medyczne czy higieniczne. Między nimi są znaczące różnice związane z ich przeznaczeniem i skutecznością ochrony. Decydując się na wybór tego rodzaju produktów, dobrze jest wiedzieć, które z nich rzeczywiście możemy traktować jako naszą efektywną barierę ochronną.

Maski, maseczki higieniczne mają głównie zapobiegać przenoszeniu się zanieczyszczeń z rąk do okolic ust i nosa oraz ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wytwarzanych/wydychanych przez użytkownika maseczki wydzielin. Dotyczy to także wyrobów z certyfikatem Oeko-Tex, który informuje, że materiały użyte do produkcji tego typu maseczek nie zagrażają użytkownikom przy bezpośrednim kontakcie z ich skórą. Niestety maseczki higieniczne tylko w niewielkim stopniu chronią użytkownika ze względu na niską skuteczność filtracji i słabe ich dopasowanie do twarzy.

Półmaski medyczne spełniające wymagania normy EN 14683 mają za zadanie zmniejszenie wydostawania się wydzielin użytkownika do otoczenia. Należy przy tym pamiętać, że klasa I przeznaczona jest dla pacjentów, natomiast klasy II i IIR dla pracowników służby zdrowia. W przypadku tego typu wyrobów ich parametry dotyczące ochrony otoczenia są potwierdzone przez odpowiednie laboratoria jednak, tak jak półmaski higieniczne, nie stanowią one bariery ochronnej dla użytkownika.

Półmaski filtrujące spełniające wymagania normy EN 149:2001 + A1:2009 mają za zadanie ochronę użytkownika przed pyłami (w tym przed smogiem), dymami, mgłami oraz aerozolami substancji ciekłych. Występują w trzech klasach: FFP1, FFP2 i FFP3 (im wyższa cyfra na końcu symbolu tym lepsza klasa filtracji). Według informacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (oprócz standardowych zastosowań np. w przemyśle wydobywczym) półmaski w klasie FFP2 mogą być stosowane do ochrony przed niebezpiecznymi bioaerozolami (rozproszonymi w powietrzu mikroorganizmami) w grupach 1-2, a w klasie FFP3 w grupie 3 (COVID-19 zaliczony jest do 3 grupy zagrożeń biologicznych). Zanim maski z filtrem FFP2 bądź FFP3 trafią na rynek, w procesie ich certyfikacji badanych jest wiele parametrów. Oprócz tych bardzo ważnych jak: skuteczność filtracji (czyli jaki procent pyłów i aerozoli w powietrzu są w stanie zablokować) i opór przepływu powietrza (im niższe tym łatwiej nam oddychać w półmasce) sprawdzane jest także dopasowanie produktu do twarzy użytkownika. To właśnie ten ostatni element, czyli wskaźnik przenikania (informacja ile zanieczyszczeń może się przedostać pod półmaskę), w bardzo dużym stopniu stanowi o parametrach ochronnych. Prawidłowo założona i dobrze dopasowana do twarzy użytkownika półmaska filtrująca tworzy skuteczną barierę ochronną.

Aby sprawdzić czy maska bądź półmaska z filtrem FFP2 oraz FFP3 jest prawidłowo dopasowana do naszej twarzy można wykonać skuteczny i wiarygodny test urządzeniem PortaCount. Pozwala ono w prosty sposób wyznaczyć współczynnik dopasowania maseczki do naszej twarzy. Testowanie odbywa się podczas wykonywania naturalnych ruchów przez noszącego półmaskę użytkownika. Procedura ta jest automatyczna i powtarzalna, a uzyskany natychmiast wynik daje nam prostą odpowiedź dotyczącą półmaski: „Szczelna/Nieszczelna”. PortaCount określa stosunek zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz i wewnątrz maski antysmogowej noszonej przez użytkownika, zliczając cząsteczki aerozoli na zewnątrz i te, które znalazły się wewnątrz półmaski. Jeżeli np. współczynnik dopasowania wynosi 50 jednostek to oznacza to, że powietrze wewnątrz półmaski zawiera 50 razy mniej zanieczyszczeń niż jest go w otoczeniu. Za pomocą tego urządzenia można skontrolować dopasowanie praktycznie wszystkich półmasek, maseczek…

urządzenie PortaCount

Klienci poszukujący skutecznych półmasek ochronnych powinni również zwracać uwagę na ich oznakowanie, które musi być zgodne z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 2016/425 i powinno zawierać:

  1. logo, nazwę producenta lub upoważnionego przedstawiciela
  2. adres pocztowy producenta lub upoważnionego przedstawiciela, który powinien być umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu
  3. nazwę własną produktu, modelu (np. FS -33V)
  4. oznakowanie klasy (FFP1, FFP2, FFP3)
  5. numer normy, którą dany produkt spełnia (EN 149:2001+A1 2009)
  6. znak CE z czterocyfrowym numerem jednostki notyfikowanej, która prowadzi nadzór nad produktem (np. CE1437)
  7. oznakowanie numeru partii.

Oprócz oznakowania na półmasce do każdego najmniejszego opakowania produktu powinna być załączona instrukcja użytkowania w języku, jakim posługują się użytkownicy w danym kraju (w Polsce będzie to oczywiście język polski). Ważnym elementem potwierdzającym legalność produktu jest także deklaracja zgodności typu UE. O ile nie jest ona załączona do produktu, to w instrukcji obsługi musi być wpisany adres strony www, z której możemy ją pobrać. Deklaracja musi zawierać dane zgodne z oznakowaniem na produkcie.

To jaką maskę czy półmaskę wybierzemy, aby chronić siebie, jest dziś szczególnie istotne. Warto zatem wiedzieć, które z oferowanych produktów rzeczywiście będą nas chronić przed różnego rodzaju zagrożeniami (smogiem, pyłami, dymami, szkodliwymi i niebezpiecznymi dla naszego zdrowia cząsteczkami w powietrzu), a które co najwyżej uchronią nas przed mandatem.

O marce

spawacz

CITYMASK

Jakość powietrza, jakim oddychamy stanowi podstawowy warunek naszego zdrowia. Wyzwala naszą energię i siły witalne sprawiając, że możemy żyć intensywniej – tak jak chcemy. Dlatego z myślą o zapewnieniu jak najzdrowszego powietrza, czystego i pozbawionego szkodliwych dodatków stworzona została marka CITYMASK. Właścicielem marki jest jeden z największych w kraju i Europie producentów środków ochrony dróg oddechowych, firma Filter Service Sp. z o.o. Początkowo marka CM produkowała maski antysmogowe dla osób narażonych na szkodliwe działanie zanieczyszczonego powietrza, następnie oferta poszerzona została o produkty antyalergiczne oraz serię masek dla osób uprawiających sport. Obecnie w ofercie naszego sklepu znajdują się także profesjonalne środki ochrony dróg oddechowych przeznaczone dla pracowników przemysłu, górnictwa, służb mundurowych oraz personelu medycznego – wyróżniamy maski z filtrem FFP2 oraz maski z filtrem FFP3 o wysokiej skuteczności.

NASZA FILOZOFIA

Tworzymy nasze produkty z myślą o naszych bliskich. Sami chcemy mieć świadomość, że uczyniliśmy wszystko dla bezpieczeństwa nas samych i naszych rodzin. Stąd czerpiemy motywację do tworzenia doskonałych półmasek i filtrów ochronnych. Wierzymy w innowacyjne rozwiązania techniczne wsparte dziesięcioleciami doświadczeń. Nasze produkty kierujemy zarówno do pracowników przemysłu, górnictwa, personelu medycznego, jak i do użytkowników indywidualnych.

TECHNOLOGIA

Każda produkowana przez nas maska z filtrem FFP2 oraz maska z filtrem FFP3 czy inne środki ochrony osobistej powstają w oparciu o najlepsze surowce. Sami tworzymy nasze włókniny, bazując na włóknach syntetycznych posiadających certyfikaty 
OECO-TEX. Maski CM / FS są wynikiem pracy naszego zespołu inżynierów i naukowców, a także współpracy z placówkami badawczymi z całego kraju.

Scroll to Top