O MARCE FILTER SERVICE SP. Z O.O.

Spółka “Filter Service” zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i produkcją materiałów filtracyjnych oraz indywidualnych środków ochrony układu oddechowego. 

Produkowany przez Spółkę asortyment posiada najwyższą jakość, wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami oraz wyróżnieniami. Wszystko za sprawą surówców do produkcji półmasek, które produkujemy we własnym zakresie badając je na każdym etapie.

Przedsiębiorstwem kieruje Prezes inż. Mirosław Jabłoński

O MARCE CITYMASK.EU

Marka CityMask powstała z potrzeby zapewnienia ochrony dróg oddechowych osobom bezpośrednio narażonych na działanie znajdujących się w powietrzu szkodliwych substancji tj. pyły zawieszone PM 2,5 oraz PM 10 jak również związków chemicznych (produkty z węglem aktywnym).

cząsteczki

PRZYZNANE NAGRODY

2015
– Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich WYBÓR KONSUMENTÓW otrzymujepółmaska filtrująca FS 33 V F FFP3 R D.

2014
– 
Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2014 w Poznaniu. ZŁOTY MEDAL MTP otrzmała półmaska filtrująca FS 33 V F FFP3 R D.

2011 
– 
Dr inż. Jacek Krzyżanowski Prezes Zarządu spółki FILTER SERVICE został “Włókiennikiem roku 2010”. Nagroda jest wynikiem wdrożenia w swoim przedsiębiorstwie przez dr. inż. Jacka Krzyżanowskiego,  wraz z zespołem naukowo-badawczym, nowatorskiego rozwiązania dotyczącego produkcji włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej.
– X Targi Aluminium & Nonfermet w Kielcach. Półmaska FX 2026 V FFP2 R D została doceniona przez komisję oceniającą zgłoszone do konkursu nowoczesne produkty prezentowane na targach i nagrodzona Medalem Targów Kieleckich.

2010
– 
Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2010 w Poznaniu, GRAND PRIX SAWO 2010 w kategorii ochron indywidualnych za filtr wielorazowy BIO E 953 P3 R.
– Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2010 w Poznaniu, ACANTHUS AUREUS za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy.
– Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2010 w Poznaniu, WYSOKI POZIOM wyróżnienie przyznane przez wydawnictwo ELAMED za propagowanie prawidłowego doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej.
– XVI Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL w Kielcach, MEDAL za półmaski filtrujące z systemem BIO OCHRONY.

2008
– 
XIV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa Metal 2008 w Kielcach, Wyróżnienieza półmaskę filtrującą FX CODE 2025 FFP2 D oraz wielorazowe filtry przeciwpyłowe EW 952 P2 R, E 952 P2 R i BIO E 953 P3 R do półmaski EUROMASK ETNA.

2006
– 
Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2006 w Poznaniu, GRAND PRIX SAWO 2006 w kategorii ochron indywidualnych za półmaskę filtrującą FS-30 V FFP3 D.
– XII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa Metal 2006 w Kielcach, Wyróżnienieza półmaskę filtrującą FS 30 V FFP3 D.

2004
– 
XIV edycja konkursu o godło TERAZ POLSKA – Wyróżnione godłem zostały półmaski serii FS 800 i FX 2000 wykonane według nowej normy EN 149:2001.

2003
– 
Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2003 w Pozananiu, ZŁOTY MEDAL SAWO 2003 w kategorii ochron osobistych za półmaski filtrujące serii FS 800 i FX 2000 wykonane według nowej normy EN 149:2001.

2002
– 
Otrzymanie bardzo prestiżowego wyróżnienia – Godła TERAZ POLSKA za półmaski filtrujące w XII edycji konkursu.
– Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2002,GRAND PRIX SAWO 2002 w kategorii ochron osobistych za filtry 801F P1 i 802F P2 wykonane według normy PN-EN 143:2000.

2000
– 
Międzynarodowe Targi BHP w Katowicach ZŁOTY LAUR GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACYza półmaskę FS-55V/P2S.
– Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Poznaniu Nagrodę w konkursie DOBRY WYRÓB MERKURY za tą samą półmaskę.

1999
– 
Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Bydgoszczy ZŁOTY MEDALza półmaskę FS-55V/P2SL – pierwszy polski produkt w tej klasie.

1998
– 
Targi Praca w Szczecinie SREBRNY MEDAL za półmaskę FS-17/P1- pierwsza polska półmaska oznaczona znakiem bezpieczeństwa “CE”.
– Krajowe Targi Odzieży Zawodowej, PUCHAR OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY za półmaskę FM-0/30 P3S.

1997
– 
Targi Praca w Szczecinie ZŁOTY MEDAL za tą samą półmaskę.

1996
– Międzynarodowe Targi BHP w Katowicach WYRÓŻNIENIE w zakresie ochron osobistych za serię półmasek o nowoczesnym, trapezowym kształcie.
– Krajowe Targi Odzieży Zawodowej w Łodzi DRUGIE MIEJSCE w kategorii “Najlepszy Wyrób” za półmaskę FM-0/28 P2S – pierwsza polska półmaska chroniąca przed oparami kwasu siarkowego i pyłami ołowiu.

1995
– Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Bydgoszczy ZŁOTY MEDALza półmaskę FM-0/30 P3S – pierwszy polski produkt w tej klasie.

Scroll to Top